Hoppa till sidans innehåll

Regler


 Regler och föreskrifter för medlemmar

(Aktuella hyror och avgifter hittar Du i slutet av denna sida)

 

1.Inköp

Inköp till anläggningen och till föreningsaktiviteter sker på respektive kommittéledares ansvar och får endast ske på inköpsställen som anvisas av styrelsen genom särskilt beslut för varje verksamhetsår. Av faktura ska framgå vem som gjort inköpet och vilken kommitté som har ansvaret.

 

2.Uthyrning av lokaler och uthyrningsrum

Villan och huvudrummet i Petersburg

Intendenten ansvarar för uthyrning. Enskild medlem kan använda lokalerna kostnadsfritt. För avskildhet kan Villan och huvudrummet i Petersburg reserveras mot att hyra debiteras. Kök och andra allmänna utrymmen kan däremot inte reserveras. Det ska vara tillgängligt för medlemmar, verksamhet och gästande båtbesättningar.

När uthyrning sker till enskild medlem ska i första hand Villan användas. Petersburg bör under säsong (juni, juli, augusti) bara upplåtas i undantagsfall och i första hand på vardagar.

Under dagar och kvällar när föreningsaktivitet pågår, t.ex. träningssegling/seglingskurs, får uthyrning inte ske så att det inverkar ogynnsamt på verksamheten.

Uthyrning till utomstående får endast ske i undantagsfall och till den som genom bidrag eller på annat sätt stödjer sällskapet eller annars har en nära koppling till sällskapet.

 

Uthyrningsrum

Uthyrningsrummen kan hyras ut till medlem mot fastställd hyra, vilken fastställs av anläggningskommittén. Uthyrning kan även ske till icke-medlem. Medlem som hyr uthyrningsrum kan överlåta rummet till släkt eller vänner.

Medlem som önskar hyra rum för hel säsong ska ansöka om detta hos anläggningskommittén, som äger rätt att begränsa uthyrningstiden om det krävs med hänsyn till efterfrågan.

Uthyrning får inte ske för längre tid än en säsong för varje uthyrningstillfälle. Säsong räknas från och med andra arbetsdagen på våren fram till första arbetsdagen på hösten.

Uthyrning för kortare tid än hel säsong beslutas av intendenten.

Den som hyr rum är skyldig att ställa rummet till sällskapets förfogande om så krävs i samband med aktivitet i sällskapets regi.

 

Hamnvärdsbostaden

Hamnvärdsbostaden uthyrs inte. Undantag för enstaka natt i samband med föreningsaktivitet.

 

3.Användande av sällskapets båtar

Motorbåtar
Motorbåtarna får endast användas som följebåtar i samband med tränings- och kappsegling samt som arbetsbåtar och för uppdrag åt sällskapet. Båtarna får inte användas av medlemmar för privat bruk.


Segelbåtar

Sällskapets segelbåtar får användas av medlemmar som är godkända. Bokning sker på särskild bokningslista på anslagstavlan i Petersburg. Medlem som lånar segelbåt ansvarar för att båten återlämnas urstädad, väl förtöjd samt att seglen tas om hand efter behov. Eventuella fel och brister som medlemmen inte kan åtgärda själv ska anmälas till utbildningsledaren vid återlämnandet.

 

4.Båtplatser

Uthyrning av båtlats ska i första hand ske för segelbåt. I mån av tillgång kan dock uthyrning ske för motorbåt.

Anläggningskommittén äger rätt att vid behov omfördela platser.

Båtägare som avser att under längre tid lämna sin plats ska notera detta på avsedd lista på anslagstavlan i Petersburg. Sällskapet har rätt att använda platsen t.ex. för gästande båtar.

 

5.Båtplatsavgift

Avgift för båtplats bestäms av styrelsen.


6.Arbetsplikt

Medlem som har båtplats har arbetsplikt i den omfattning som styrelsen bestämmer. För närvarande gäller följande: Minst två av anordnade arbetsdagar ska genomföras av respektive medlem som har båtplats. Anordnade arbetsdagar är: två dagar i slutet av april, en dag i juni samt två dagar i början av oktober.

Medlem med fler än en båtplats behöver inte uppfylla arbetsplikt för mer än en plats.

Styrelsens ledamöter är befriade från arbetsplikt.

Den som inte utför arbetsplikt är skyldig att betala avgift som styrelsen bestämmer.

 

7.Medlemsavgift med mera

Inträdesavgift
Ny medlem ska betala inträdesavgift som styrelsen bestämmer.

 

Medlemsavgifter
Avgiften bestäms vid årsmöte.

Juniormedlemsavgift betalas för medlem t.o.m. det år hen fyller 19 år. Därefter betalas seniormedlemsavgift.

Familjemedlemsavgift betalas av familj om denna avgift inte överstiger den sammanlagda avgiften för medlemmarna i familjen. Som familj räknas de som bor i gemensamt i hushåll.

Avgift ska betalas senast på förfallodagen. Om avgift inte betalas inom angiven tid utgår en påminnelse. Om medlemsavgift inte betalas trots påminnelse upphör medlemskapet.

Om medlemskap upphört på grund av utebliven betalning ska ny inträdesavgift betalas innan nytt medlemskap kan erhållas.

Hedersmedlem
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

 


 

Nedanstående priser gäller fr.o.m. 1juni 2018.

Uthyrningsrum

Medlem: 150 kr/dygn. Ej medlem: 250 kr/dygn.


Hyra av Villan eller huvudrummet i Petersburg

Medlem: 500 kr/dygn. Ej medlem: 1 500 kr/dygn eller enligt överenskommelse.

Hamnplats

200 kr/dygn i 7 nätter därefter 700 kr/ per påbörjad vecka

El och Wifi ingår

Gästrum

Gästrum 250kr/dygn och rum för båtgäster 150kr/rum och dygn för medlemmar

Tre gästrum med 4,2 respektive 2 bäddar. Linne får man hålla med själv


Inträdesavgifter

Inträdesavgift medlem:    450 kr. Juniorer är avgiftsbefriade.

Inträdesavgift båtplats: 1 000 kr.


Medlemsavgifter

Junior:        50 kr
Senior:     300 kr
Familj:      450 kr


Båtplatsavgift

1 150 kr.


Arbetspliktsavgift

350 kr per utebliven arbetsdag, d.v.s. maximalt 700 kr per säsong.

Uppdaterad: 23 JUN 2018 11:13 Skribent: BM Tannerstål

Välkommen till Söderhamns segelsällskap

Postadress:
Söderhamns SS - Segling
Annagreta Rydbäck, Götgatan 16
82632 Söderhamn

Kontakt:
Tel: 0706486543
E-post: This is a mailto link

Se all info